معلم به روز

۲ مطلب با موضوع «دانستنی» ثبت شده است

سلااام....

چند روز پیش قسمتی از کتاب سبک زندگی و آداب شهروندی  را در کلاس با بچه ها بررسی کردیم.در مورد حق شهروندی و حق بهره مندی مناسب از یکی از محیط زیست و بازیافت زباله  ها گفتگو  کردیم.آیا می دانید در کشورهای پیشرفته با زباله ها چه می کنند؟

علت سخت بیدار شدن صبح کشف شد...